Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Athous (Orthathous) jejunus Kiesenwetter, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, notowany z południowo-wschodniej części Europy Środkowej, południowego Tyrolu, Chorwacji, Ukraińskiej SRR i Mołdawskiej SRR. W Polsce znany tylko z okolic Przemyśla. Wprawdzie T. Trella (1930) wykazał tego sprężyka z dwu stanowisk w Beskidzie Wschodnim (Trzcieniec i Szechynie), ale miejscowości te leżą tuż za naszą obecną granicą, kilka kilometrów na wschód od Medyki. Inni autorzy podawali krótkie ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Przemyślu oraz „od Podola po San". W zbiorze T. Trelli, przechowywanym w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej Pan w Krakowie, znajdują się 23 okazy omawianego gatunku z okolic Przemyśla, ale bez bliższych danych. Powyższe ustalenia upoważniają do zaliczenia A. jejunus Kiesenw. do fauny naszego kraju. Bionomia słabo poznana. Na Ukrainie występuje głównie w strefie lasostepu, docierając wzdłuż lasów łęgowych do południowych obszarów strefy stepowej. Według M. Łomnickiego (1903) w okolicy Lwowa „Bardzo pospolity na wzgórzach trawiastych i zaroślach, tak w mieście jak najbliższej okolicy". Larwy znajdowano w glebie leśnej i pól uprawnych; notowano je także jako szkodniki kultur rolniczych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.