Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od Syberii przez całą północną i środkową część Europy aż do górzystych obszarów w północnej części Europy południowej; wykazywany także z Ameryki Północnej. W Europie w miarę posuwania się na południe i zachód coraz rzadziej notowany. W Fennoskandii dociera daleko poza koło podbiegunowe, gdzie jest częściej spotykany niż na południu. W Europie Środkowej zasiedla głównie regiony górskie i alpejskie, ale znany jest również z północno-wschodniej części niżu europejskiego. W Polsce chrząszcz dość rzadko spotykany; dotychczasowe dane o rozmieszczeniu wskazują na dwa ośrodki występowania — górzysty obszar w części południowo-zachodniej i morenowe tereny w części północnej. Niedawno zostało odkryte izolowane stanowisko na Nizinie Północnomazowieckiej nad małym, prawym dopływem Narwi. Występuje przeważnie na terenach otwartych nad brzegami wód — pod kamieniami i w innych wilgotnych kryjówkach. Larwy odbywają rozwój w glebie zawierającej dużą domieszkę piasku lub żwiru.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1953), Gdańsk (Horion 1953); Pojezierze Pomorskie: okolice jeziora Dąbskiego (Honczarenko 1962b), Lipki koło Stargardu (Honczarenko 1975); Pojezierze Mazurskie: Jedwabno (Folwaczny 1937, Horion 1953), Ostróda (Horion 1953); Nizina Mazowiecka: Golądkowo koło Pułtuska (Nowakowski*); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Zebe G. 1852, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1884b, Letzner 1889, Leder 1872, Koltze 1873, Gerhardt 1910, Haase J. 1937), Czarne, Janowice Wielkie, Szklarska Poręba koło Jeleniej Góry, Góry Izerskie — Wielka Izera (Burakowski*); Sudety Wschodnie: masyw Śnieżnika (Leder 1872); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870); Tatry (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska północno-zachodnia (Piekarczyk 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1852, Letzner 1868b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Holdhaus 1912); «Sudety» (Holdhaus 1912, Pax 1921)