Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek borealno-alpejski, rozprzestrzeniony od Syberii do północnych części Europy (w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych), zamieszkujący nadto strefę subalpejską i alpejską w Karpatach, Sudetach, Alpach, Apeninach północnych i górach Francji aż po Pireneje. W Polsce notowany tylko z Sudetów Zachodnich i Tatr, przy czym dane o występowaniu opierają się na znaleziskach z ubiegłego wieku. Jest to chrząszcz charakterystyczny dla muraw alpejskich na wysokościach 2000-2300 m n.p.m., gdzie na skałach wapiennych rośnie turzyca mocna — Carex firma Host i sesleria skalna — Sesleria varia (Jacq.) Wettst. i hal wysokogórskich na podłożu niewapiennym z turzycą skrzywioną — Carex curvula All. i boimką dwurzędową — Oreochloa disticha (Wulf.) Link. Występuje przeważnie pod kamieniami, najczęściej w pobliżu wód płynących oraz koło płatów śnieżnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie (Letzner 1884b, Letzner 1884g, Letzner 1889, Gerhardt 1899, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Pax 1921, Holdhaus i Lindroth 1939, Horion 1951, Horion 1953, Noskiewicz i in. 1961, Lohse 1979); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Holdhaus i Lindroth 1939, Horion 1953, Noskiewicz i in. 1961, Lohse 1976, Lohse 1979), Wołoszyn (Łomnicki M.A. 1886), Żółta Turnia (Łomnicki A. 1963), Czerwone Wierchy — Ciemniak, Czuba Goryczkowa, Kasprowy Wierch, Przełęcz Liliowe, Granaty, Dolina Gąsienicowa, Dolina Pięciu Stawów Polskich (Burakowski*); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Holdhaus 1912, Holdhaus i Lindroth 1939); «polska strona Karpat» (Łomnicki M.A. 1911); «Sudety» (Holdhaus 1912, Holdhaus i Lindroth 1939)

Uwagi:
Tatry: — bez stanowisk