Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zorochros flavipes (Aubé, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek górski, znany z izolowanych stanowisk w środkowej części Europy, docierający na zachód do Francji, a na południe do Włoch i Rumunii; notowany również z Kaukazu. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany tylko z czterech krain południowych. Charakterystyczny dla muraw naskalnych w strefie subalpejskiej, docierający w Alpach do wysokości około 2000 m n.p.m. Niekiedy tworzy małe kolonie na niżej położonych stanowiskach w dolinach rzecznych, gdzie występuje na nasłonecznionych zboczach skalnych, pokrytych cienkimi płatami mchów, porostów i traw. Te wtórne stanowiska na przedgórzach zasiedlają osobniki wypłukane wodami potoków górskich ze skalistych gleb wyżej, położonych rejonów. Bionomia i cykl rozwojowy są dotychczas nie znane. Postacie dojrzałe znajdowano zwykle pod kamieniami na żwirowiskach inicjalnych, na pobrzeżach pól śnieżnych oraz na powierzchni gleby wśród skąpej, niskiej roślinności. Występują niekiedy gromadnie w towarzystwie innych gatunków z omawianego rodzaju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kolbe W. 1914); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Tenenbaum 1931, Horion 1953, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972), Wisła, Polana koło Ustronia, dolina Czarnej Wisełki, Złatna koło Żywca, Beskid Sądecki — Rytro, dolina Wielkiej Roztoki (Burakowski*); Kotlina Nowotarska: Nowy Targ (Burakowski*); Beskid Wschodni: Uherce koło Leska (Burakowski 1971); Pieniny (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Burakowski 1979); «Śląsk» (Reitter 1895b, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913)