Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek występujący w środkowej części Europy, docierający na zachód do Szwajcarii i Francji, a na południe do Włoch, Dalmacji i Grecji; notowany poza tym z zachodniej części Azji. Chrząszcz termofilny — w krajach Europy Środkowej notowany wszędzie z nielicznych, rozproszonych stanowisk. W Polsce należy niewątpliwie do rzadkości. Pewne jego stanowiska stwierdzono w Niecce Nidziańskiej, gdzie pojedyncze okazy znaleziono 5 i 6 VI 1951 na murawach kserotermicznych (leg. A. Goljan), natomiast sprawdzenia oznaczeń wymagają 24 osobniki schwytane w rowki szeliniakowe przez J. Karczewskiego (1961). Z Pobrzeża Bałtyku i byłych Prus był notowany jedynie na podstawie wzmianki A. Dommera sprzed 130 lat, jednak wobec braku okazów dowodowych i nowych znalezisk A. Horion (1953) wątpi w jego występowanie na tym obszarze. Dawne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierają się na danych odnoszących się do stanowisk, leżących obecnie poza naszą granicą. Larwy drapieżne rozwijają się w glebie piaszczystej na nasłonecznionych zboczach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: koło Gdańska (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879); Wyżyna Małopolska: nadleśnictwo Jędrzejów woj. Kielce (Karczewski 1961), Niecka Nidziańska — rezerwaty Skowronno Dolne i Krzyżanowice koło Pińczowa (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)