Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej części kontynentu, docierający na wschód przez Syberię aż do Japonii. W Polsce notowany tylko z pojedynczych stanowisk w czterech krainach — dane te jednak winny być potwierdzone nowymi materiałami. Dawne wzmianki M. Łomnickiego o występowaniu w Galicji i w Polsce opierały się na stanowiskach podolskich. Ogólnikowe informacje o zasiedleniu Śląska odnosiły się do stanowiska „Oderberg" (Gerhardt 1903b, 1903d, 1910) — miejscowości znanej obecnie jako Bohumin i leżącej w Czechosłowacji. Larwy żyją w nasłonecznionych miejscach w piaszczystej glebie przy podstawie starych, stojących drzew, zwłaszcza dębów. Przepoczwarczenie odbywa się w sierpniu na głębokości 20-30 cm pod powierzchnią ziemi. Postacie dojrzałe zimują, a pojawiają się w końcu kwietnia i żyją do czerwca. Chrząszcze są przeważnie poławiane na nisko zwisających gałęziach kwitnących sosen, dębów i krzewów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Słowiński Park Narodowy (Cykowski 1979); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Skwierzyny (Koerth 1917, Szulczewski 1922), Międzychód, Nowa Sól (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie: Dobroszyce koło Oleśnicy (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Burakowski*); Sudety Zachodnie: Janowice Wielkie koło Jeleniej Góry (Polentz 1938, Horion 1953); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Horion 1953); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki — dolina Wielkiej Roztoki (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)