Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w obszarze śródziemnomorskim oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, docierający na wschód do Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany tylko z sześciu krain, głównie ze stanowisk kserotermicznych. Występuje przeważnie na terenach odkrytych w obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1000 m n.p.m. Larwy żyją w suchych, słabo ocienionych glebach, skąpo pokrytych roślinnością, zwłaszcza na nasłonecznionych zboczach wąwozów, jarów i parowów. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i żyją do czerwca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wzgórza Płutowskie koło Chełmna (Szymczakowski 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: rezerwat Kulin koło Włocławka (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Winiary koło Płocka, Urle, Warszawa-Bielany, -Młociny (Burakowski i Nowakowski 1981); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kotula 1873, Szymczakowski 1960), okolice Krakowa (Szymczakowski 1965); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1973), Chroberz koło Pińczowa (Burakowski*); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1973); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965), Winna Góra pod Przemyślem (Trella 1938b); Polska (Kuntze R. 1936); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)