Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w obszarze śródziemnomorskim oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, docierający na wschód do Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany tylko z sześciu krain, głównie ze stanowisk kserotermicznych. Występuje przeważnie na terenach odkrytych w obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1000 m n.p.m. Larwy żyją w suchych, słabo ocienionych glebach, skąpo pokrytych roślinnością, zwłaszcza na nasłonecznionych zboczach wąwozów, jarów i parowów. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i żyją do czerwca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Pojezierze Pomorskie Wzgórza Płutowskie koło Chełmna Szymczakowski 1973
KFP 10 Nizina Wielkopolsko-Kujawska rezerwat Kulin koło Włocławka Burakowski*
KFP 10 Nizina Mazowiecka Winiary koło Płocka, Urle, Warszawa-Bielany, -Młociny Burakowski i Nowakowski 1981
KFP 10 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Bielany Kotula 1873, Szymczakowski 1960
KFP 10 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Szymczakowski 1965
KFP 10 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1973
KFP 10 Wyżyna Małopolska Chroberz koło Pińczowa Burakowski*
KFP 10 Wyżyna Lubelska Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1973
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965
KFP 10 Beskid Wschodni Winna Góra pod Przemyślem Trella 1938b
KFP 10 Polska Kuntze R. 1936
KFP 10 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 10 «Karpaty» Nowicki M. 1873