Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do południowej części Anglii i Skandynawii; notowany poza tym z Azji Mniejszej, Kaukazu i Algierii. W Polsce gatunek rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza w ciepłych miejscach na pobrzeżach lasu i na nasłonecznionych zboczach. Bionomia słabo poznana. Larwy żyją w glebie. Postacie dojrzałe są poławiane dość rzadko i sporadycznie, przeważnie w maju i czerwcu, na listowiu i kwiatach drzew i krzewów — dębów, sosen, głogów i tarnin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Horion 1953), Sopot (Timm 1915); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Griep 1939, Griep 1939b, Szymczakowski 1960, Lohse 1979), Chełmno (Horion 1953); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Otyń koło Nowej Soli (Gerhardt 1908, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Horion 1953), Ciechocinek (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Mazur E. 1923); Wyżyna Lubelska: Lublin, Lubartów (Strawiński 1950, Strawiński 1954); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Schilsky 1888, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1891e, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)