Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicronychus rubripes (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od Zakaukazia i północnego Kazachstanu przez Europę południowo-wschodnią aż do południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Na podstawie dotychczasowych danych można sądzić, że przez Polskę przebiega północna granica rozsiedlenia omawianego gatunku. Jest znany u nas z pięciu krain południowych, przy czym najdalej na północ wysuniętym stanowiskiem jest Tarnogóra w województwie chełmskim. Zamieszkuje tereny nizinne i pagórkowate, gdzie występuje przeważnie na nasłonecznionych zboczach, ścianach jarów i stoków lessowych. Bionomia słabo poznana. Larwy żyją w suchej glebie. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do połowy lipca przeważnie na roślinności zielnej i krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Tenenbaum 1923, Kuntze R. 1930, Kuntze R. 1933, Kuntze i Noskiewicz 1938, Gotkiewicz i in. 1954, Gotkiewicz i in. 1954); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Szymczakowski 1973), Krzyżanowice koło Pińczowa, Skotniki Górne koło Buska Zdroju (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Tarnogóra koło Krasnegostawu, Gródek koło Hrubieszowa (Szymczakowski 1973); Roztocze: Bukowa Góra (Skuratowicz i Urbański 1953); Beskid Wschodni: Przemyśl (Horion 1953)