Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Dicronychus rubripes (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od Zakaukazia i północnego Kazachstanu przez Europę południowo-wschodnią aż do południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Na podstawie dotychczasowych danych można sądzić, że przez Polskę przebiega północna granica rozsiedlenia omawianego gatunku. Jest znany u nas z pięciu krain południowych, przy czym najdalej na północ wysuniętym stanowiskiem jest Tarnogóra w województwie chełmskim. Zamieszkuje tereny nizinne i pagórkowate, gdzie występuje przeważnie na nasłonecznionych zboczach, ścianach jarów i stoków lessowych. Bionomia słabo poznana. Larwy żyją w suchej glebie. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do połowy lipca przeważnie na roślinności zielnej i krzewach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Tenenbaum 1923, Kuntze R. 1930, Kuntze R. 1933, Kuntze i Noskiewicz 1938, Gotkiewicz i in. 1954, Gotkiewicz i in. 1954); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Szymczakowski 1973), Krzyżanowice koło Pińczowa, Skotniki Górne koło Buska Zdroju (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Tarnogóra koło Krasnegostawu, Gródek koło Hrubieszowa (Szymczakowski 1973); Roztocze: Bukowa Góra (Skuratowicz i Urbański 1953); Beskid Wschodni: Przemyśl (Horion 1953)