Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tritoma subbasalis (Reitter, 1896c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek obejmujący zasięgiem leśną strefę Eurazji, docierający na wschód do Mongolii i wybrzeży Pacyfiku; w Europie spotykany głównie we wschodniej części kontynentu. W Polsce znane są nieliczne stanowiska tylko w pięciu krainach. Wymagania ekologiczne poznane niedostatecznie; w Austrii znajdowany na dolnej powierzchni starych hub rosnących na dębach i jesionach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Burakowski*); Nizina Sandomierska: Pawłosiów koło Jarosławia (Burakowski*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Mazur S. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Mazur S. 1983), Gruszowa koło Rybotycz (Trella 1930d); Bieszczady (Burakowski*); Tatry (Mazur S. 1983); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mader 1926); «Galicja» (Reitter 1901, Kuhnt 1911, Jakobson 1915, Horion 1951)

Uwagi:
«Galicja»: terra typica! dla Cyrtotriplax subbasalis var. subtransversa Reitt.