Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Isorhipis melasoides (Castelnau, 1835b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zasiedlający zachodnią i środkową część Europy, docierający na południe do Włoch, Banatu i Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz mało znany — wykazywany tylko z czterech krain, przy czym ze Śląska Górnego notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Chrząszcze odbywają rozwój w twardym, wilgotnym drewnie, przeważnie buków, grabów i lip, rzadziej dębów. Larwy żerują w pniakach, w uszkodzonych miejscach na pniach stojących żywych drzew lub powalonych niedawno na ziemię. Chodniki larwalne przebiegają zwykle poprzecznie w stosunku do włókien drewna. Przepoczwarczenie następuje w maju w powierzchniowej warstwie drewna. Stadium poczwarki trwa około 10 dni. Szczyt pojawu postaci dojrzałych ma miejsce w czerwcu-lipcu. Samce wykazują dużą lotność. Samice składają jaja w szczeliny drewna i w otwory wyjściowe owadów. Chrząszcze są zwykle poławiane na drzewach lęgowych, na klocach drewna w sągach oraz na krzewach w sąsiedztwie drzew żywicielskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1953); Dolny Śląsk: Oława (Horion 1953); Górny Śląsk (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1953); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1925), Przemyśl (Horion 1953); Polska (Leiler 1976); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951)