Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clypeorhagus clypeatus (Hampe, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk we wschodniej i środkowej części Europy, notowany poza Polską jeszcze z Siedmiogrodu, Słowacji, Kurlandii i byłych Prus. W Polsce należy niewątpliwie do wielkich rzadkości — jest notowany tylko z okolic Przemyśla. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kiesenwetter 1858, Gutfleisch 1858, Lentz 1861, Lentz 1879, Bach 1867b, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1953); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1872, Seidlitz 1888, Jakobson 1913, Lohse 1979)

Uwagi:
«Prusy Wschodnie»: — terra typica! dla Dirhagus Büttneri Seidl.