Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący północną i środkową część Europy, notowany też ze wschodniej Francji oraz z Jugosławii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, odkryty u nas przed przeszło 40 laty w Jedwabnie na Mazurach i na tej podstawie notowany ogólnikowo z byłych Prus, lecz od tego czasu brak nowych danych. Rozwija się w stosunkowo wilgotnym, przegrzybiałym drewnie cienkich gałęzi dębowych i leszczynowych, leżących na ziemi. Larwy żerują w zewnętrznej warstwie drewna, drążąc chodniki równoległe do włókien drzewnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Jedwabno (Folwaczny 1939, Horion 1953); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Lohse 1979)