Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dirhagus pygmaeus (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od południowej części Europy północnej aż do Pirenejów, południowego Tyrolu, Bośni, Siedmiogrodu i Ukrainy; notowany ponadto z Algierii. W miarę posuwania się z północy na południe areału gatunkowego jest coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany tylko z trzech stanowisk, przy czym wzmianki o występowaniu w Pucku opierają się na danych sprzed przeszło 120 lat, toteż zasiedlenie Pobrzeża Bałtyku wymaga potwierdzenia dalszymi badaniami. Stosunkowo niedawno został odkryty w Puszczy Białowieskiej — z larw znalezionych 11 X 1966 wyhodowano postacie dojrzałe w marcu 1967 (leg. et cult. B. Burakowski). Występuje najczęściej w starych drzewostanach dębowych na zacienionych stanowiskach. Rozwija się w miękkim, biało butwiejącym drewnie grubych gałęzi i złomów drzew liściastych. Larwy notowano z drewna dębów, buków, olch, wierzb, jesionów, brzóz, topoli, jarzębiny, leszczyny i świerka. Postacie dojrzałe są poławiane od drugiej połowy maja do czerwca na drzewach żywicielskich i w zaroślach pod drzewami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1953); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Horion 1953); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806)