Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylis olexai (Palm, 1955)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Chrząszcz mało znany, gdyż opisany niedawno i nie odróżniany dawniej od pokrewnego gatunku H. procerulus (Mannerh.). Notowany głównie ze środkowej części Europy oraz z południowej Szwecji, Finlandii i Karelii. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska. Odbywa rozwój w wilgotnym, miękkim, brunatno butwiejącym drewnie, bezpośrednio pod twardą warstwą zewnętrzną. Jako materiał lęgowy notowano drewno świerka, buka, topoli i kasztanowca. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Nowotny 1924h, Nowotny 1925j, Lucht 1976)