Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyloecus testaceus (Herbst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek znany głównie ze środkowej części Europy, notowany ponadto z Francji, południowego Tyrolu, Słowenii i Siedmiogrodu. Wszędzie sporadycznie, przeważnie pojedynczo spotykany, tylko niekiedy w miejscu rozrodu poławiany w większej liczbie osobników. W Polsce znany dotąd tylko z Gdańska, Niziny Mazowieckiej i okolic Przemyśla, natomiast nie udało się natrafić w piśmiennictwie na dokładniejsze dane do występowania na Śląsku i w «guberni piotrkowskiej», ostatnio stwierdzony również w Puszczy Białowieskiej. Rozwija się w wilgotnym, miękkim, czerwonobrunatno butwiejącym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza wierzb i olch.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Bercio [H.]. 1931. 1. Nachtrag zu: Weitere Corrigenda zu Reitters Fauna germanica. Col. Centralbl., Berlin, 5, str. 139-145. – F.

Burakowski B. 1962. Biologia oraz opis larwy Ampedus elegantulus (Schönh.) (Coleoptera, Elateridae). Fragm. Faun., Warszawa. 10, str. 47-62, 6 rys. – F.

Horion A. 1935. Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld, VIII + 358 str., 16 rys. – F.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III : Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey München, München, Sonderband, XVIII + 340 str. – F.

Hubenthal [W.]. 1940b. Xylophilus. Ent. Bl., Krefeld, 36, str. 94. – F.

Jakobson G. G. 1913. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. X. S.-Peterburg, str. 721-864, pl. 76-83. – F, S: 10.

Kniephof J. 1935n. Xylobius costicalis Payk. und testaceus Hbst. (Seidlitzi Csiki) mit a. flavipennis Rtt. Ent. Bl., Krefeld, 31, str. 125. – F.

Lohse G. A. 1979. Melyridae, Cleridae, Derodontidae, Lymexylonidae, Elateridae, Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae, Dermestidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 6. Krefeld, str. 69-203, 249-264, 304-327, ill. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Trella T. 1925. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae – Sprężyki, Eucnemidae – Goleńczyki, Cerambycidae – Kózki. Pol. Pismo Ent., Lwów, 4, str. 92–96. – F. pdf icon