Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otho sphondyloides (Germar, 1818)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek mało znany, choć szeroko rozprzestrzeniony od wschodniej części Europy przez Syberię aż do Japonii. Wszędzie notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, a w Polsce odkryty stosunkowo niedawno na dwu stanowiskach w Puszczy Białowieskiej. Zamieszkuje biotopy leśne, mało zmienione wskutek gospodarki człowieka. Dane o występowaniu w niektórych obszarach oparte są na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Występuje głównie na terenach nizinnych, a jedyne stanowisko górskie jest znane z Karyntii (na wysokości około 1600 m n.p.m.). Cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwa żyje w wilgotnym, martwym, biało butwiejącym, ale jeszcze twardym drewnie grubych gałęzi, kłód leżących na ziemi oraz stojących pni i złomów. Jako drzewa żywicielskie podawano graby, topole i dęby, w Puszczy Białowieskiej stwierdzono występowanie w osice — Populus tremula L. Przepoczwarczenie następuje na wiosnę po dwukrotnym przezimowaniu larwy. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Puszcza Białowieska: oddział 192, 548 (Burakowski i Śliwiński 1981)