Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dictyoptera fiedleri (Reitter, 1907b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozsiedlenie tego gatunku jest słabo poznane — jest to chrząszcz notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w Europie południowo-wschodniej oraz we wschodniej części Europy Środkowej, a najdalej na północ wysunięte, izolowane stanowisko znajduje się w Puszczy Rominckiej na Pojezierzu Mazurskim. W Polsce jest poza tym notowany tylko z Cieszyna i okolic Przemyśla. Bionomia nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie w lipcu na zarośniętych pobrzeżach potoków górskich oraz na zmurszałych złomach i pieńkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Bollow 1942, Horion 1953); Beskid Zachodni: Cieszyn (Kolbe W. 1913, Horion 1938b), Roztoka Wielka koło Rytra (Burakowski*); Beskid Wschodni: góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1925b, Trella 1938, Horion 1953), Chwaniów koło Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Bollow 1942); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Horion 1957, Geisthardt 1979); «Śląsk» (Hicker 1925, Horion 1935, Hüther 1937, Kleine 1942); «Beskidy» (Hüther 1937, Kleine 1942)