Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Triplax (Platichna) collaris (Schaller, 1783)
Opis w KFP:
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; brak również, mimo upływu przeszło 200 lat od jego opisu, danych w piśmiennictwie o jego wymaganiach ekologicznych i bionomii. Opisany z Halle nad Salą, znajdowany następnie na nielicznych stanowiskach w obu krajach niemieckich, południowej i środkowej Francji, Austrii, na Węgrzech, w Jugosławii, Rumunii, Bułgarii, na Wołyniu, Kaukazie i w Iranie. W Europie środkowej spotykany rzadko i sporadycznie na stanowiskach reliktowych, a większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Z Polski brak było dotychczas pewnych wiadomości o zasiedleniu naszego kraju. Był wprawdzie notowany ze Szczecina przez A. Horiona (1960) na podstawie jednego starego okazu muzealnego, ale jednocześnie autor ten wątpił o występowaniu omawianego gatunku na tym obszarze. Opierając się na tej opinii oraz błędnie interpretowanym rozmieszczęniu ogólnym S. Mazur (1983) uważał, że występowanie tego gatunku u nas jest bardzo wątpliwe. Natomiast według własnych badań T. (P.) collaris (Schall.) obejmuje swym zasięgiem również Polskę, gdyż został dwukrotnie znaleziony w Puszczy Białowieskiej, a mianowicie 10 VI 1965 kilkadziesiąt osobników w grzybach kapeluszowych rosnących na butwiejącym pniu zwalonej na ziemię lipy oraz kilka okazów 2 VII 1968 w innym miejscu, w takim samym siedlisku (B. Burakowski*). Według ogólnikowej wzmianki T. collaris był znajdowany w wilgotnych hubach na leżących pniach drzew. Jego bionomię osobiście poznano na podstawie obserwacji przeprowadzonych nad Ropotamo koło Primorska (Bułgaria). Na tym stanowisku znaleziono 7 IX 1969 duże skupisko imagines i larw w suchych grzybach kapeluszowych rosnących na powalonym pniu wiązu częściowo pozbawionego kory. Dojrzałe larwy opuszczały owocniki grzyba i wywędrowywały do gleby dla odbycia przepoczwarczenia. Z larw pobranych do hodowli uzyskano wiele poczwarek w okresie od 22 IX do 3 X. Komory poczwarkowe były zakładane w wilgotnym piasku na głębokości 0,5-1,5 cm. Pierwsze niedobarwione imagines pojawiły się 3 X, a wybarwione już 6 X. Młode chrząszcze pozostawały więc w komorach poczwarkowych tylko kilka dni, po czym dobrze już zesklerytyzowane wygrzebywały się z gleby i starały się opuścić dotychczasowe siedlisko. Wszystkie wyhodowane postacie dojrzałe znaleziono 6, 8 i 12 X. Z powyższych danych można wnioskować, że zimują postacie dojrzałe, a okres rozwoju larw w grzybach przypada na jesień. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie, przy czym stadium poczwarki trwa 7-10 dni. Imagines po wylęgu rozpraszają się w terenie, dlatego też spotyka się przeważnie pojedyncze osobniki i to poza obrębem grzybów żywicielskich. W grzybach imagines pojawiają się dopiero w okresie późnej wiosny i latem następnego roku (B. Burakowski*).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Horion 1960, Mazur S. 1983); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*)