Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Ancistronycha) erichsonii (Bach, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, docierający na zachód do obszarów górskich we Francji i Szwajcarii, a na południe do Włoch, Jugosławii, Siedmiogrodu i Bułgarii. W Polsce jest dość. rzadko spotykany. Notowano go z nielicznych stanowisk, głównie z południowej części kraju, natomiast dane o jego występowaniu w północnej części kraju wydają się być wątpliwe. Zasiedla tereny pagórkowate i górzyste. Poławiany jest przeważnie na pobrzeżach rzek i potoków na kwiatach roślin baldaszkowatych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia — optimum występowania ma miejsce w lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Inowrocławia (Obarski 1960b); Nizina Mazowiecka: Reguły (Obarski 1960b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Obarski 1960b, Obarski 1961b); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: Chwaniów (Trella 1925b), góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1938); Bieszczady: Zatwarnica (Malkin*); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Schummel 1834, Reitter 1870, Seidlitz 1889, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Roubal 1913, Horion 1951, Horion 1953); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Gerhardt 1899, Horion 1953); «Sudety» (Pax 1921, Horion 1953)