Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Cantharis (Cantharis) annularis Ménétries, 1836
Opis w KFP:
[tom 10]
W Polsce omyłkowo wykazany przez F. Fejfera (1924) pod nazwą Cantharis annularis v. insignaticollis Pic z Roztocza na podstawie błędnie oznaczonych okazów C. livida var. rufipes Herbst (B. Burakowski*). Gatunek europejski o rozerwanym zasięgu, występujący w południowo-zachodniej części kontynentu od Hiszpanii, północnych Włoch i Francji aż do RFN i Danii oraz w Europie południowo-wschodniej od Albanii, Jugosławii i Grecji aż do Austrii, Bawarii, południowej Turyngii i Słowacji; notowany również z Azji Mniejszej. Występuje na podgórzach i w niższych położeniach górskich, nie przekraczając wysokości 900 m n.p.m. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do lipca.
[tom 22]
Gatunek zamieszkujący głównie południową część Europy, na północ sięgający po Austrię, Czechy, Morawy, Słowację, Niemcy i Danię; wykazywany nadto z Azji Mniejszej. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowa wzmianka o znalezieniu omawianego gatunku w lasach koło Rogowa wymaga potwierdzenia. A. Kuśka (1995) w monografii omomiłkowatych Polski nie zaliczył go do fauny krajowej. Biologia nie jest poznana. Chrząszcze poławiano zwykle w parkach, na pobrzeżu lasu, ciepłych zboczach i w nasłonecznionych dolinach rzecznych.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Nunberg 1986)