Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Cantharis) obscura Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Pospolity gatunek zamieszkujący całą Europę prócz krańców północnych, docierający na wschód przez Syberię aż do Władywostoku. W Europie Środkowej zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie dociera do regla górnego. W południowej części areału gatunkowego występuje tylko w górach. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Jest poławiany od kwietnia do lipca, najczęściej w maju i czerwcu, na drzewach i runie leśnym. W niektórych krajach jest notowany jako szkodnik w gospodarstwach leśnych i ogrodniczych z powodu obżerania przez chrząszcze liści młodych pędów dębowych oraz kwiatów drzew owocowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896); Pojezierze Mazurskie: Piduń koło Szczytna (Malkin*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1917, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Bogucki 1974); Podlasie: Rudka koło Brańska (Malkin*); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Dietl 1902); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Waszek 1931, Chłodny 1977); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Chłodny 1977); Wyżyna Małopolska (Eichler W. 1930, Wiąckowski 1957b, Burzyński J. 1965); Wyżyna Lubelska (Anasiewicz 1962); Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Starzyk J.R. 1974); Sudety Zachodnie (Letzner 1852d, Letzner 1870); Sudety Wschodnie (Letzner 1847e); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Horion 1953); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1953); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Stefek 1939, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)