Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Podistra (Absidia) schoenherri (Dejean, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy, docierający w Fennoskandii do skrajnych prowincji północnych, sięgający na zachodzie po Belgię i Francję, a na południu po północne Włochy i Siedmiogród. W Europie Środkowej zasiedla głównie wyższe partie górskie, gdzie występuje w lasach iglastych regla górnego. W Alpach sięga do wysokości około 2800 m n.p.m. W Polsce jest notowany głównie z południowej części kraju. Z uwagi na wymagania środowiskowe wzmianki o występowaniu w północnej części kraju wydają się niewiarygodne. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia. Przeważnie jest poławiany na gałęziach świerków i kosodrzewiny, spotykany także na wierzbach i brzozach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Horion 1953); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk: góry koło Świdnicy (Letzner 1871, Letzner 1889); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856), Ostrowy koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Schummel 1844, Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1889, Koltze 1873, Harnisch 1925, Pax 1937, Horion 1953); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1889, Pax 1937); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Rottenberg 1868, Kiesenwetter 1870, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Horion 1953); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1951); «Śląsk» (Bach 1852, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Gerhardt 1910, Pax 1921, Horion 1953); «Beskidy» (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1911)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska wątpliwe