Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagonycha atra (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek europejski rozsiedlony w Europie od górzystych terenów Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Banatu i Siedmiogrodu w Rumunii aż do północnych krańców kontynentu (nie znany z Wysp Brytyjskich). Najdalej na wschód wysuniętym, znanym stanowiskiem jest Perm nad Kamą. W Polsce jest znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym wicie danych opiera się na znaleziskach sprzed stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje głównie na obszarach górzystych, gdzie dociera do wysokości około 2500 m n.p.m., natomiast z terenów nizinnych jest znany z nielicznych stanowisk. Przeważnie jest poławiany na terenach lesistych od maja do sierpnia — optimum pojawu ma miejsce w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Żary (Wagner H. 1941), Kolumna koło Łasku (Eichler W. 1930); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1889), okolice Legnicy (Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: wodospad Wilczki (Pax i Willmann 1937); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1889, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1889)