Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagonycha elongata (Fallén, 1807b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek występujący od Wysp Brytyjskich, północnych prowincji Fennoskandii i Półwyspu Kola przez całą Europę Środkową aż do Francji, północnych części Włoch i Jugosławii oraz do Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych miejscowości w różnych częściach kraju. Zasiedla miejsca wilgotne na terenach pagórkowatych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1500 m n.p.m. Chrząszcze bywają, poławiane w czerwcu i lipcu na kwiatach roślin łąkowych oraz na kwitnących sosnach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1888, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Mazurskie: Piduń koło Szczytna (Malkin*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938, Wagner H. 1941, Horion 1970); Górny Śląsk (Letzner 1871, Stefek 1939); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1890c); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Bieszczady: góra Zatwarnica (Malkin*); Pieniny: góra Czertezik (Malkin*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1953)