Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagonycha nigripes (Redtenbacher G., 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy; wykazywany również z Algierii, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce notowany głównie z terenów górzystych w południowej części kraju oraz z pojedynczych stanowisk nizinnych. Występuje w reglu górnym oraz w strefie subalpejskiej i alpejskiej. Jest poławiany na gałęziach świerków i kosodrzewiny oraz ponad górną granicą lasu na roślinności trawiastej, i zielnej. Postacie dojrzałe pojawiają się od kwietnia i są poławiane do, sierpnia, najczęściej w lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: rezerwat Kulin koło Włocławka (Szymczakowski 1973); Podlasie: Mielnik nad Bugiem (Szymczakowski 1973); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Zebe G. 1852, Kiesenwetter 1860, Letzner 1871, Letzner 1889, Koltze 1873, Heyden 1880, Gerhardt 1910, Horion 1953, Dahlgren 1968); Sudety Wschodnie (Letzner 1847e, Bach 1852, Zebe G. 1852, Horion 1953, Delkeskamp 1977); Beskid Zachodni (Kiesenwetter 1870, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Łomnicki M.A. 1886, Pawłowski J. 1967); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Dahlgren 1979); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kraatz 1876, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Delkeskamp 1939, Horion 1951, Dahlgren 1968); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Koltze 1873)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki — locus typicus! dla Ragonycha barbara Bach;