Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus balteatus Suffrian in Küster, 1851b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Ciepłolubny gatunek europejski, występujący pospolicie w zachodniej i południowej części kontynentu, natomiast w Europie Środkowej notowany jako rzadkość z rozproszonych stanowisk, najczęściej o charakterze kserotermicznym. W Polsce jest chrząszczem rzadko notowanym, znanym tylko z trzech krain w części zachodniej. Zamieszkuje głównie tereny pagórkowate i podgórza, gdzie występuje przeważnie na nasłonecznionych zboczach. Jest poławiany od maja do lipca, najczęściej w czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Horion 1953), Tuplice koło Żar (Wagner H. 1949, Horion 1953); Dolny Śląsk (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Horion 1953); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d); «Śląsk» (Ansorge 1894, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)