Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus biguttatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od Francji, południowych prowincji Fennoskandii i Półwyspu Kolskiego przez całą Europę aż do Włoch, Krainy w Jugosławii oraz Bułgarii; notowany też z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje w jasnych lasach iglastych i mieszanych. Łowi się go w czerwcu i lipcu na drzewach, krzewach, trawach i roślinach zielnych na pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olbrachtów koło Żar (Wagner H. 1949); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Kiesenwetter 1852, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: Brylińce i góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1925b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1852, Kuhnt 1912, Horion 1953); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)