Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus facialis Thomson, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek występujący głównie w środkowej części Europy, docierający na zachód do Belgii i Francji, a na południe do Jugosławii i Bułgarii; wykazywany poza tym z południowej części Skandynawii, Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce jest to chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, wykazany dotychczas tylko z dwu krain południowych. Zasiedla tereny pagórkowate i podgórza. Jest notowany przeważnie z drzewostanów bukowych, gdzie jest poławiany w czerwcu i lipcu na runie leśnym i krzewach na pobrzeżach lasu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.