Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus fasciatus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, natomiast dane ze wschodniej części kontynentu są na razie fragmentaryczne. W Europie Środkowej jest znajdowany wszędzie rzadko i sporadycznie. W Polsce jest znany tylko z pięciu krain w części południowej, przy czym wiele danych o występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, docierając do wysokości około 1900 m n.p.m. Chrząszcze poławiano od maja do lipca, przeważnie na niżej rosnących gałęziach drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Kulczyński W. 1873); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871, Letzner 1889); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Kolbe W. 1927); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)