Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus fasciatus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, natomiast dane ze wschodniej części kontynentu są na razie fragmentaryczne. W Europie Środkowej jest znajdowany wszędzie rzadko i sporadycznie. W Polsce jest znany tylko z pięciu krain w części południowej, przy czym wiele danych o występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, docierając do wysokości około 1900 m n.p.m. Chrząszcze poławiano od maja do lipca, przeważnie na niżej rosnących gałęziach drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Kotula 1873, Kulczyński W. 1873
KFP 10 Sudety Zachodnie góra Górzec Letzner 1871, Letzner 1889
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925b
KFP 10 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953
KFP 10 «Prusy» Lentz 1879
KFP 10 «Śląsk» Kuhnt 1912, Kolbe W. 1927
KFP 10 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 10 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873