Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus frontalis (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek europejski, zamieszkujący głównie Europę Środkową oraz lokalnie występujący w zachodniej i południowej części kontynentu; wykazywany poza tym z południowych prowincji Fennoskandii. W Polsce znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w siedmiu tylko krainach. Występuje na terenach nizinnych i przedgórzach oraz w szerokich dolinach górskich do wysokości około 2400 m n.p.m. — jest wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo znajdowany. Występuje w czerwcu i lipcu. Znajdowano go na gałęziach świerka pospolitego — Picea excelsa (Lam.) Lk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879, Vorbringer 1902); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olbrachtów koło Żar (Wagner H. 1949); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1870, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872); Beskid Zachodni: Strumień, Cieszyn (Wanka 1920); Beskid Wschodni: Brylińce i góra Turnica (Trella 1925b), Przemyśl (Horion 1953); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1953); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)