Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus glabellus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Ciepłolubny gatunek, pospolity w południowej części Europy, ale już w południowej części Europy Środkowej występujący lokalnie na nielicznych ciepłych stanowiskach. W Polsce notowany tylko z pojedynczych miejscowości w sześciu krainach. Żyje na terenach pagórkowatych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1300 m n.p.m. W zależności od szerokości geograficznej i położenia stanowiska pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju-czerwcu i trwa do września-października.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1937); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1883g, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Wyżyna Małopolska: rezerwat „Biała Góra" (Szymczakowski 1973); Góry Świętokrzyskie: koło Słupi Nowej (Szymczakowski 1973); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930), Przemyśl (Tenenbaum 1937); Pieniny: Podskalnia Góra (Szymczakowski 1973); «Śląsk» (Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)