Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus glabellus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Ciepłolubny gatunek, pospolity w południowej części Europy, ale już w południowej części Europy Środkowej występujący lokalnie na nielicznych ciepłych stanowiskach. W Polsce notowany tylko z pojedynczych miejscowości w sześciu krainach. Żyje na terenach pagórkowatych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1300 m n.p.m. W zależności od szerokości geograficznej i położenia stanowiska pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju-czerwcu i trwa do września-października.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Nizina Mazowiecka Warszawa Tenenbaum 1937
KFP 10 Dolny Śląsk Legnica Letzner 1883g, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953
KFP 10 Wyżyna Małopolska rezerwat „Biała Góra" Szymczakowski 1973
KFP 10 Góry Świętokrzyskie koło Słupi Nowej Szymczakowski 1973
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930
KFP 10 Beskid Wschodni Przemyśl Tenenbaum 1937
KFP 10 Pieniny Podskalnia Góra Szymczakowski 1973
KFP 10 «Śląsk» Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951