Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1852
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozsiedlony głównie w południowej części Europy, skąd od południowego zachodu wkracza do obszaru nadreńskiego, a od południowego wschodu do Polski, Słowacji, Austrii i Turyngii; notowany ponadto z Syberii. W Europie Środkowej występuje w ciepłych i kserotermicznych miejscach, gdzie poławia się go na krzewach i krzaczastych drzewach. W Polsce znany tylko z trzech stanowisk, przy czym z Żegiestowa notowany na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat. Podkowa Leśna jest niedawno odkrytym stanowiskiem, wysuniętym najdalej na północ w areale gatunkowym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna (Malkin*); Beskid Zachodni: Żegiestów (Łomnicki M.A. 1875b, Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Horion 1953); «Galicja» (Jakobson 1911); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913)