Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1852
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozsiedlony głównie w południowej części Europy, skąd od południowego zachodu wkracza do obszaru nadreńskiego, a od południowego wschodu do Polski, Słowacji, Austrii i Turyngii; notowany ponadto z Syberii. W Europie Środkowej występuje w ciepłych i kserotermicznych miejscach, gdzie poławia się go na krzewach i krzaczastych drzewach. W Polsce znany tylko z trzech stanowisk, przy czym z Żegiestowa notowany na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat. Podkowa Leśna jest niedawno odkrytym stanowiskiem, wysuniętym najdalej na północ w areale gatunkowym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Nizina Mazowiecka Podkowa Leśna Malkin*
KFP 10 Beskid Zachodni Żegiestów Łomnicki M.A. 1875b, Łomnicki M.A. 1886
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925b
KFP 10 Polska Horion 1953
KFP 10 «Galicja» Jakobson 1911
KFP 10 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913