Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes alpicola Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozsiedlenie tego górskiego gatunku nie jest wystarczająco zbadane, gdyż przez wielu autorów jest on uznawany za odmianę M. guttifer Kiesenw. — wykazywano go dotychczas z Karpat, południowej części Niemiec, Austrii oraz z Bułgarii. W Polsce jest znany tylko z Zakopanego i zapewne na podstawie tej wzmianki sprzed przeszło stu lat wykazywano go później ogólnikowo z Galicji, Karpat i Tatr. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są znane — w Szwajcarii poławiano go na stanowiskach górzystych położonych na wysokościach od 900 do około 1750 m n.p.m.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886); Tatry (Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja» (Jakobson 1911)