Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerylon bescidicum Reitter, 1911
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek krótko opisany przed przeszło 70 laty na podstawie jednego znaleziska w obszarze leśnym na Łysej Górze w czechosłowackiej części Beskidu Śląskiego. Na tej podstawie był później ogólnikowo notowany ze Śląska, Beskidów, Galicji. W Polsce stosunkowo niedawno podany z Babiej Góry.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.