Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerylon bescidicum Reitter, 1911
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek krótko opisany przed przeszło 70 laty na podstawie jednego znaleziska w obszarze leśnym na Łysej Górze w czechosłowackiej części Beskidu Śląskiego. Na tej podstawie był później ogólnikowo notowany ze Śląska, Beskidów, Galicji. W Polsce stosunkowo niedawno podany z Babiej Góry.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Beskid Zachodni Babia Góra —Puszcza Czatożańska Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 13 «Śląsk» Hetschko 1930b
KFP 13 «Beskidy» Mader 1927, Hetschko 1930b
KFP 13 «Galicja» Jakobson 1915