Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od północnych prowincji Fennoskandii oraz Karelii przez całą środkową Europę aż do Francji, środkowych Włoch, północnej Serbii oraz Siedmiogrodu. W Polsce dość rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie drzewa stojące pojedynczo, unikając drzew rosnących w głębi lasu. Znajdowano go pod zmurszałą korą drzew liściastych, zwłaszcza topól, osik, wierzb, olch i jaworów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Puck Lentz 1857, Horion 1961
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i in. 1974
KFP 13 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany, Puszcza Kampinoska - Zaborów Ślipiński*
KFP 13 Dolny Śląsk Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910
KFP 13 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Skały Panieńskie Kulczyński W. 1873
KFP 13 Wyżyna Małopolska okolice Miechowa Kulczyński W. 1873
KFP 13 Wyżyna Małopolska Krzyżanowice koło Pińczowa Ślipiński*
KFP 13 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 13 Nizina Sandomierska Ispina woj. Kraków Kotula 1873
KFP 13 Sudety Zachodnie Góry Wałbrzyskie Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 13 Beskid Zachodni Ustroń Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Beskid Zachodni Wisła Stefek 1939
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 13 «Pomorze» Zebe G. 1852
KFP 13 «Prusy» Zebe G. 1852
KFP 13 «Śląsk» Bach 1849, Reitter 1870, Kuhnt 1912
KFP 13 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 13 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 13 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910