Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes dispar (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, przy czym w miarę posuwania się z zachodu na wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie, docierając do wysokości około 1600 m n.p.m. Występuje głównie na wilgotnych łąkach oraz na pobrzeżach rzek i potoków; poławiano go w czerwcu i lipcu, przeważnie na krzaczastych roślinach zielnych, zwłaszcza baldaszkowatych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żagań (Kolbe W. 1921b); Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1913); Dolny Śląsk (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Gorecko Kościelne woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1911)