Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes dispar (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, przy czym w miarę posuwania się z zachodu na wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie, docierając do wysokości około 1600 m n.p.m. Występuje głównie na wilgotnych łąkach oraz na pobrzeżach rzek i potoków; poławiano go w czerwcu i lipcu, przeważnie na krzaczastych roślinach zielnych, zwłaszcza baldaszkowatych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żagań Kolbe W. 1921b
KFP 10 Nizina Mazowiecka Łomnicki M.A. 1913
KFP 10 Dolny Śląsk Gerhardt 1899, Gerhardt 1910
KFP 10 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 10 Roztocze Gorecko Kościelne woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 10 Sudety Zachodnie Karkonosze Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 Beskid Zachodni koło Cieszyna Wanka 1927
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930c
KFP 10 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873
KFP 10 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953
KFP 10 «Prusy» Lentz 1879
KFP 10 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 10 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 10 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884
KFP 10 «Beskidy» Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 10 «gubernia piotrkowska» Jakobson 1911