Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerylon evanescens Reitter, 1876
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek występujący lokalnie w południowej i środkowej części Europy, przy czym według A. Horiona (1961) ma rozerwany zasięg w Europie Środkowej na skutek wpływu warunków klimatycznych podczas epoki lodowej. W Polsce należy do rzadkości. Jest notowany jedynie z trzech krain. Dane Fejfera (1924) dotyczą C. histeroides (Fabr.) (S. Ślipiński*). Znajdowano go w murszejącym drewnie buków i dębów oraz pod ich odstającą korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Głębokie koło Kalisza Pomorskiego (Horion 1961, Vogt 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1940); Roztocze: Zwierzyniec (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923); Roztocze: Bukowa Góra (Skuratowicz i Urbański 1953)