Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes europaeus Wittmer, 1970
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozsiedlenie tego rzadko zbieranego gatunku nie jest wystarczająco zbadane, ponieważ został opisany stosunkowo niedawno. Poza Polską notowano go dotychczas z Austrii, Węgier, RFN oraz ze Szwajcarii. W Polsce jest znany z pojedynczych stanowisk w czterech tylko krainach. Bionomia nie jest znana — w Polsce łowiony na stanowiskach kserotermicznych 13 V, 5 VI i 20 VII.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: rezerwat „Kulin" koło Włocławka (Szymczakowski 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Wittmer 1970); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny nad Wisłą (Szymczakowski 1973); Polska (Delkeskamp 1977)