Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes fibulatus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozmieszczony od Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii przez środkową część Europy aż do Francji, Jugosławii i Siedmiogrodu; najdalej na wschód wysuniętym znanym stanowiskiem jest Jarosławl w ZSRR. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z trzech krain południowych. Występuje na terenach pagórkowatych i górzystych do wysokości około 1900 m n.p.m. Poławiany od maja do lipca na roślinach zielnych i krzewach, między innymi na czeremsze zwyczajnej — Prunus avium Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.