Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes forcipifer (Kiesenwetter, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek znany tylko z Hiszpanii. W Polsce nie występuje; notowany jednorazowo przed przeszło stu laty w Krakowie, na pewno na podstawie błędnego oznaczenia.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kotula 1872)