Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes guttifer Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Szeroko rozsiedlony w Europie od najdalszych krańców północnych przez środkową część kontynentu aż do górzystych obszarów Francji, północnych Włoch i Siedmiogrodu; notowany ponadto z europejskiej części ZSRR oraz z Mongolii. W Polsce poza Pobrzeżem Bałtyku znany tylko z pojedynczych stanowisk w siedmiu krainach południowych. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, gdzie występuje głównie wzdłuż dolin rzecznych do wysokości około 2100 m n.p.m., w północnej części niżu europejskiego zasiedla przeważnie torfowiska i wrzosowiska. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do sierpnia, najczęściej w lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin i Zaleskie (Lüllwitz 1916); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: góra Nart, Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Lentz 1879, Horion 1953); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1953); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Horion 1953); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1911)