Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes misellus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozmieszczenie tego gatunku nie jest wystarczająco poznane, gdyż przez niektórych autorów jest uważany za odmianę M. maurus (Cast.), z którym według A. Horiona (1953) ma wspólnie występować w północnej i środkowej części Europy. W ostatnim dziesięcioleciu uważa się M. misellus Kiesenw. za samodzielny gatunek występujący w Europie Środkowej, południowej Francji, Szwajcarii oraz w północnych Włoszech. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, docierając w Alpach do około 2200 m n.p.m. Poławiany w maju i czerwcu na wilgotnych łąkach oraz krzaczastych olchach i wierzbach w pobliżu wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin i Zaleskie (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Żary (Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Koltze 1873, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Pieniny (Tenenbaum 1931); Tatry (Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873); Polska (Horion 1953); «Prusy» (Lentz 1866); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1910)